Dnia 15 maja 1993 roku ks. abp Edmund Piszcz zaproponował o. Prowincjałowi Manswetowi Wardynowi objęcie jednej z nowo utworzonych parafii w Olsztynie. Dnia 5 stycznia 1994 roku Prowincjał wystosował do Arcybiskupa pismo, w którym wyraził gotowość przyjęcia przez Franciszkanów parafii w Olsztynie. Arcybiskup zaproponował założenie klasztoru z posługą duchową dla podróżnych oraz małą parafią przy głównym dworcu PKP. Posługa ta ma mieć charakter franciszkański. Jeszcze w 1994 roku Rada Prowincjalna Prowincji Świętego Maksymiliana zadecydowała jednogłośnie o przyjęciu proponowanej placówki w Olsztynie. Podczas powtórnego spotkania z Biskupem ustalono, ze będzie to parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego, co wiązało się z rokiem jubileuszu 100-lecia urodzin Patrona Prowincji.

Dnia 31 marca 1994 roku Ks. Abp Metropolita Warmiński Edmund Piszcz wydal dekret, powołujący do życia parafię Św. Maksymiliana Marii Kolbego, a 17 grudnia tego samego roku poświęcił kaplicę na placu kościelnym. W maju 1997 roku rozpoczęto budowę klasztoru. Budowa postępowała szybko i już w grudniu 1997 roku mogli tu zamieszkać zakonnicy. Poświęcenia nowo wybudowanego klasztoru dokonał Prowincjał o. Manswet Wardyn dnia 25 marca 1998 roku.

Dnia 3 maja 2000 roku poświęcono kamień węgielny pod kościół. Mimo różnych trudności, zwłaszcza finansowych, ukończono budowę kościoła i w dniu 18 grudnia 2002 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie, którego dokonał Ks. Abp Edmund Piszcz.

Ważnym wydarzeniem w życiu klasztoru i parafii było poświęcenie kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, którego dokonał również Ks. Abp Edmund Piszcz podczas jubileuszu 10-lecia parafii 20 czerwca 2004. W kaplicy można adorować Jezusa w Eucharystii, ale również skorzystać z posługi Sakramentu Pojednania.

Do całkowitego ukończenia budowy kościoła brakuje jeszcze wykończenia wieży kościelnej.

 

 1,417 wszystkich,  1 dziś