Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Dworcowa 1B
10-413 Olsztyn

Proboszcz: o. Robert Zbierański
Tel. 888 618 930

Dyżur w kancelarii
wtorek i czwartek
16.00 – 17.00

E-mail

 

Wsparcie klasztoru i parafii

nr konta 95 1020 3541 0000 5502 0065 1133

Najważniejsze informacje dotyczące udzielania Sakramentu Chrztu Świętego

Termin chrztu ustalany jest w kancelarii parafialnej. Przy zgłaszaniu chrztu należy dostarczyć akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania). Rodzice chrzestni muszą być wierzący, praktykujący, po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Do pełnienia roli chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

 1. Właściwym miejscem przygotowania do chrztu i jego sprawowania jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania. Dotyczy to także zamieszkałych za granicą.
 2. Zgłaszając chrzest należy posiadać akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania.
 3. Chrzestni muszą mieć:
  – ukończone 16 lat
  – przyjęty sakrament bierzmowania
  – ślub kościelny
  – zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania, potwierdzające ich wiarę i praktyki religijne
 4. Jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego muszą (wspólnie z chrzestnymi) podpisać oświadczenie zobowiązujące do katolickiego wychowania dziecka oraz do wzięcia ślubu w najbliższym czasie.
 5. W momencie przyjmowania chrztu rodzice otrzymają kartki do spowiedzi dla chrzestnych oraz dla siebie (o ile mogą przystąpić do spowiedzi). Kartki należy przynieść na katechezę przedchrzcielną.
 6. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłoszą się do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku chrzest będzie udzielony po Mszy św.

Sakrament Małżeństwa – informacje wstępne

Najpierw należałoby zarezerwować termin ślubu. Następnie trzeba ukończyć kurs przedmałżeński. W Olsztynie odbywa się on przy parafii ………………. . W sprawie załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa należy się zgłosić do kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Pogrzeb osoby bliskiej nie jest dobrym momentem, aby szukać informacji w internecie, także na stronie parafialnej. Możemy jednak na ten trudny czas się przygotować, a często pomóc bliskim w przeżywaniu tego smutnego wydarzenia. W kancelarii pogrzeb można załatwić w każdym czasie. Nie obowiązują tu żadne dni i godziny. Dobrze jest jednak skontaktować się telefonicznie, aby sprawę załatwić sprawniej i na próżno nie tracić czasu. Jak wiadomo, duszpasterze pełnią różne inne obowiązki.Podstawowe informacje:

 • pogrzeb powinna załatwiać najbliższa rodzina
 • zawsze przynosimy świadectwo zgonu z USC
 • dobrze jest, gdy firma pogrzebowa skontaktuje się z parafią, czy proponowana godzina jest wolna, nie ma innych wydarzeń liturgicznych i kościół jest wolny
 • pogrzeb katolicki jest wydarzeniem religijno-modlitewnym; uczestnicy pogrzebu powinni przystąpić do Komunii św., a jeśli jest taka potrzeba – także do spowiedzi św. Zasadniczo spowiadamy także na początku Mszy św. pogrzebowej, ale można też spowiedź odprawić w dni przed pogrzebem.