Harmonogram rekrutacji do XIII LO im. Świętej Rodziny

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać do 21 czerwca 2021 (Wniosek do pobrania TUTAJ)
  2. Wniosek należy uzupełnić o kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  4. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 

Więcej na stronie: http://www.katolik.olsztyn.pl/rekrutacja-2021-2022/

 308 wszystkich,  1 dziś