Decyzją Ojca Świętego Franciszka, trzecia Niedziela Zwykła jest nazywana Niedzielą Biblijną. Zamieszczamy więc wprowadzenie do indywidualnej modlitwy Słowem Bożym. Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym w ramach własnej modlitwy codziennej.

Metoda modlitwy Słowem Bożym

Metoda ta polega na spotkaniu ze Słowem Bożym w duchu Lectio Divina, czyli czytania duchowego. Ta starożytna metoda modlitwy biblijnej praktykowana była przez mnichów, ale ostatnio jest odkrywana i wskazywana przez Kościół jako modlitwa dla każdego, kto chce głębiej iść drogami wiary. Metoda ta zawiera kilka kroków:

  • Lectio, czyli przeczytanie i zrozumienie dosłownej warstwy tekstu. Co Bóg mówi w tym tekście? Co tu jest napisane tak po prostu. Co przeżywają osoby przedstawione w tekście? Na tym etapie nie odnosimy się jeszcze do własnego życia, ale skupiamy się na sytuacji opisanej w Biblii.
  • Meditatio, czyli wejście w duchowy sens Słowa – w jego symboliczne znaczenie. Co Bóg mówi do mnie? Tu właśnie odnosimy się do własnego życia i doświadczenia. Obserwujemy, jak tekst biblijny porusza nasze myśli i uczucia, jakie wspomnienia przywołuje, z czym nie kojarzy.
  • Oratio, czyli moja odpowiedź w modlitwie na usłyszane Słowo oraz na działanie Boga. Tutaj w krótkich słowach opowiadam Panu Bogu, jak oddziałał na mnie medytowany fragment biblijny, co we mnie poruszył. Jest to rodzaj podsumowania.
  • Adoratio, czyli trwanie w doświadczeniu działania Słowa, już nie wypowiadanie słów modlitwy, czy też czytanie, ale po prostu trwanie w duchowym milczeniu przed Bogiem. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w swym sercu. W Maryi mamy przykład tej praktyki: zachowywanie w sercu.

Można zapytać, skąd wiadomo, że tekst biblijny poza warstwą zewnętrzną ma także warstwę duchową – że ma to duchowe znaczenie. Wiemy to, ponieważ niektóre części Biblii wprost o tym mówią. Np. symboliczna historia Jerozolimy w 16 rozdziale księgi Ezechiela. Najpierw padają słowa: posłuchajcie historii Jerozolimy – a potem rozpoczyna się opowiadanie o niemowlęciu porzuconym przez rodziców i pozostawionym samotnie na polu. Czy to jest nie na temat? Jest na temat, ale nie dosłownie, tylko w wymiarze symbolicznym. Samo więc Słowo Boże pokazuje nam symboliczną – duchową warstwę tekstu.

Są takie teksty, które jak ten o Jerozolimie są po prostu symboliczne i nie mają na celu przekazywać nam treści wynikającej dosłownego znaczenia.  Są też takie, które mają dosłowne znaczenie, ale pod nim ukryte jest znaczenie duchowe. Jak np. opowiadanie o historii Tobiasza i Sary. Zdarzenia, osoby, zwierzęta oraz przedmioty mają tu pewien sens symboliczny. W czasie medytacji odkrywamy to duchowe znaczenie w odniesieniu do własnego życie, własnej historii i losu.

 

Prorok Jonasz – wskazówki do Lectio i Meditatio

Przeczytaj Księgę Jonasza, jest krótka. Możesz podzielić ją na 4 części po jednym rozdziale i czytać codziennie jedną część.

Wśród ksiąg Starego Testamentu Księga Jonasza jest piękną katechezą o modlitwie, o bliskim spotkaniu z Bogiem oraz o zmaganiu na drodze powołania. Bóg posyła Jonasza, by głosił nawrócenie Niniwie, i by w ten sposób okazał miłosierdzie – czyli miłość – wrogom Izraela. Było to dla Jonasza bardzo trudne. Myślał w kategoriach sprawiedliwości, oczekiwał słusznej kary dla Niniwy. Nie mógł pojąć miłosierdzia Boga, całkiem darmowej miłości, przebaczenia. Nie mógł pojąć miłosierdzia, które Bóg ma dla innych, ale też dla niego samego. Bóg poprzez doświadczenia losu łamie zaciekłość Jonasza, uczy go pokory i ufności. Każdy z nas może mieć swoją Niniwę: miejsce wrogie, o którym myśli z niechęcią, lękiem lub nawet odrazą. Uciekamy więc od swojej Niniwy, pragnąc jej zniszczenia, ukarania według surowej sprawiedliwości. Tymczasem Bóg jest miłosierny i chce ocalać, nie niszczyć.

 

 

 355 wszystkich,  1 dziś