Wszystkim naszym drogim Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom naszej wspólnoty franciszkańskiej życzymy obfitości Bożych łask płynących z Tajemnicy Narodzenia Chrystusa.

Niech Nowonarodzony Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, znajduje miejsce w waszych otwartych sercach.

Niech stale towarzyszy Wam opieka Najświętszej Maryi Panny.

Niech Pan obdarzy Was pokojem!
Bracia Franciszkanie

 468 wszystkich,  1 dziś